1. Start
 2. Dokumenty
 3. Quick File Renamer
 4. Interface
 5. Zakładka 'PLIKI I KATALOGI z pliku QFL’

Zakładka 'PLIKI I KATALOGI z pliku QFL’

To najbardziej rozbudowany moduł programu QFR.

Sekcja pól edycyjnych

Górna sekcja tej zakładki różni się od tych z pozostałych. Zawiera kilka istotnych przycisków:

 • WCZYTAJ QFL’ – przycisk ten wywołuje okno dialogowe umożliwiające wybór pliku *.QFL i wpisuje jego zawartość do tabeli QFL.
 • EDYTOR’ – ten przycisk uruchamia edytor plików QFL. Proces tworzenia pliku QFL opisany jest tutaj
 • GENERUJ’ – generuje nowe nazwy plików na podstawie dostarczonych danych
 • USTAW ILOSC SYGNATUR’ – Ten przycisk powoduje ustawienie ilości wierszy w tabeli sygnatur. Wartość pobierana jest z pola tekstowego obok.
 • PORÓWNAJ MD5ten przycisk może zostać użyty tylko w przypadku kopiowania plików ze starej na nową ścieżkę. Powoduje on wyświetlenie w oknie dialogowym porównania czy plik docelowy jest tym samym gdy był źródłowym.

Pola typu checkbox:

 • WYKRYJ ZNACZNIKI’ zaznaczenie tego pola spowoduje, że QFR będzie wykrywał podczas generowania nowych nazw plików czy w starej nazwie znajduje się, któryś ze znaczników wpisany na listę.
 • PRZEWIDUJ ZNACZNIKI’ zaznaczenie tego pola spowoduje, że QFR automatycznie podczas generowania nowych nazw plików doda znaczniki ’####_metryczka’ i ’####_okladka’ do pierwszych i ostatnich plików. Gdzie #### oznacza znak licznika. Ich ilość ustalana jest na podstawie ilości znaków licznika ustawionych dla wszystkich plików.
 • Podgląd’ zaznaczenie tego pola spowoduje, że po kliknięciu na plik z listy zostanie wyświetlony jego podgląd w postaci miniatury.

Sekcja tabel

Ta część okna składa się z czterech tabel, które przechowują wszystkie niezbędne dane do zmiany nazw plików.

TABELA danych QFL

Ta tabela zawiera informacje przechowane w pliku QFL.

TABELA wygenerowanych nazw plików

W tej tabeli pojawiają się wygenerowane przez program nazwy plików wraz ze ścieżkami. Charakterystyczną cechą tej tabeli są specjalne kolumny zawierające pola typu checkbox, służące do ręcznego ustawiania typu pliku w zależności czy jest to skan metryczki, okładki, grzbietu, wklejki i wyklejki.


TABELA unikatowych folderów źródłowych

Po wczytaniu plików źródłowych ta tabela jest uzupełniania automatycznie o unikatowe ścieżki (sygnatury) wraz z informacją ile plików znajduje się w danym folderze. Te informacje (ilość plików) są wykorzystywane do ustalenia ile powtórzeń zmiany nazwy ma być dla danej sygnatury.

Kliknięcie w dowolny wiersz tej tabeli wskaże, która sygnatura z tabeli danych QFL zostanie przyporządkowana dla tego folderu, ta funkcja działa również w drugą stronę, kliknięcie na liście QFL wskaże dla którego katalogu przeznaczona jest ta sygnatura. Wiersze w tabeli unikatowych folderów źródłowych można przemieszczać w zależności od potrzeb.


TABELA folderów/plików źródłowych

W tej tabeli wyświetlane są wczytane pliki źródłowe.

Czy ten artykuł był przydatny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?

Dodaj komentarz