1. Start
  2. Dokumenty
  3. Quick File Renamer
  4. Interface
  5. Zakładka 'Katalogi na podstawie plików’

Zakładka 'Katalogi na podstawie plików’

Zakładka 'katalogi na podstawie plików’

Sekcja pól edycyjnych w tej zakładce jest bardzo podobna do tej z zakładki ’PLIKI NA PODSTAWIE KATALOGÓW’. Zasady ich wypełniania opisane są dokładnie tutaj. W tym przypadku brak jest pola z ustawianiem ilości znaków w liczniku, ponieważ tutaj to katalogi tworzone są na podstawie plików, które się w nich znajdują, więc ich nazwy są zachowywane w niezmienionej postaci.

Odmienne znaczenie ma natomiast pole ’ZNACZNIKI'. W tym przypadku wpisane słowa kluczowe zostaną wykluczone z generowania nazw folderów.

Sekcja tabel zachowuje się tak samo jak w poprzednim przypadku : lewa to ścieżki i pliki źródłowe (do przetworzenia) a prawa to te, które wygenerował użytkownik.

Czy ten artykuł był przydatny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?

Dodaj komentarz