Menu Zamknij
 1. Start
 2. Dokumenty
 3. Quick File Renamer
 4. Przypadki użycia
 5. Katalogi na podstawie plików

Katalogi na podstawie plików

Druga zakładka ’KATALOGI NA PODSTAWIE PLIKÓW’ zawiera narzędzia, które jak sama nazwa wskazuje pomagają stworzyć odpowiednią strukturę katalogów na podstawie nazw plików, czyli jest to proces odwrotny do tego z zakładki ’PLIKI NA PODSTAWIE KATALOGÓW’.

Tutaj, podobnie jak w pierwszej zakładce, użytkownik stosuje pole maski jako schemat, jednak pod parametry nie są podstawiane nazwy poszczególnych katalogów w strukturze, tylko elementy z nazwy plików, które powinny być rozdzielone niemal dowolnym znakiem separatora (wszystkie poza tymi niedozwolonymi w nazwach plików/folderów w systemie Windows). W przypadku digitalizatorów AP separatorem jest znak podkreślenia ’_’.

Zakładka ta, może być stosowana np. gdy nośnik (dysk) z plikami ulegnie awarii i zniknie struktura katalogów (tak dzieje się bardzo często). Odzyskane pliki mogą posłużyć do jej odbudowania.

Tworzenie schematu/maski dla nowej struktury

Pole maski przyjmuje tylko jeden rodzaj parametru, jest to %folderN%. Jednak w tym przypadku oznacza on fragment nazwy pliku i nie ma konieczności rozdzielania znaczników jakimkolwiek znakiem separatora. QFR automatycznie rozdziela poszczególne parametry na nazwy katalogów.

Docelowo chcemy uzyskać taką zmianę jak poniżej.

Przykładowe zmiany:
E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0001.tif -> E:\KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0001.tif
E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0002.tif -> E:\KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0002.tif
E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0003.tif -> E:\KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0003.tif
. . .
E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0099.tif -> E:\KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0099.tif

Gdy wpiszemy maskę %folder5%%folder4%%folder3%%folder2%%folder1% uzyskamy następujący wynik.

MASKA: %folder5%%folder4%%folder3%%folder2%%folder1%
PLIK: E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0001.tif 
WYNIK: E:\KATALOG\123\0\1.2\45\0001.tif\999_123_0_1.2_45_0001.tif

Nie jest to wynik, którego oczekujemy. Należy pamiętać, że domyślny separator to podkreślenie ’_’ i na tej podstawie QFR rozdziela nazwę pliku na elementy. Pierwszym elementem jest więc ’0001.tif’, drugim ’45’, trzecim ’1.2’ itd..

Mamy więc w tym przypadku jeden zbędny katalog ’0001.tif’, składający się z licznika pliku i jego rozszerzenia, oraz jednego katalogu nam brakuje, który informowałby o tym do jakiego archiwum należy dany plik. Rozwiązanie tego problemu jest proste, wystarczy bowiem zamienić parametr %folder1% na %folder6% i wstawić go na początek maski.

MASKA:%folder6%%folder5%%folder4%%folder3%%folder2%
PLIK: E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0001.tif 
WYNIK: E:\KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0001.tif

Taka konstrukcja maski da nam pożądany rezultat. Niestety w Zarządzeniu Nr 14 NDAP zapisana jest informacja o plikach kopii cyfrowych plików metryczek/okładek, z której dowiadujemy się, że pliki te powinny mieć w nazwie dopisek 0000_metryczkadla metryczki oraz ’0000_okladkadla okładki przedniej oraz 9999_okladkadla okładki tylnej, zamiast licznika pliku. QFR może ignorować te dodatkowe znaczniki (metryczka, okladka) i nie traktować ich jako nazwę folderu, wystarczy dopisać te (lub inne) nazwy do pola ZNACZNIKIna tej zakładce.

Jednak wpisanie powyższej maski spowodowałoby utworzenie kolejnego katalogu i ponownej skrócenie struktury katalogów o katalog numeru archiwum w przypadku plików metryczek/okładek/grzbietów itp.. Dla pozostałych plików problem nie będzie występował, tak jak na przykładzie niżej.

MASKA:%folder6%%folder5%%folder4%%folder3%%folder2%
DLA PLIKÓW:E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0000_metryczka.tif 
            E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0000_okladka.tif 
            E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0001.tif 
            E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0002.tif 

WYNIK: E:\KATALOG\123\0\1.2\45\0000\999_123_0_1.2_45_0000_metryczka.tif
        E:\KATALOG\123\0\1.2\45\0000\999_123_0_1.2_45_0000_okladka.tif
        E:\KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0001.tif
        E:\KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0002.tif

Aby naprawić ten problem należy dodać do listy ’ZNACZNIKI’ również te liczniki składające się z samych zer i dziewiątek (np. 0000 i 9999). Dzięki temu zlikwidujemy problem tworzenia folderu z licznikiem 0000 i/lub 9999 dla plików metryczek, okładek. Jednak wciąż w przypadku tych plików nie zostanie utworzony katalog z nr archiwum. Dlatego na początek maski należy dodać jeszcze jeden parametr %folder7%.

MASKA: %folder7%%folder6%%folder5%%folder4%%folder3%%folder2%
DLA PLIKÓW:E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0000_metryczka.tif 
            E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0000_okladka.tif 
            E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0001.tif 
            E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0002.tif 
WYNIK: E:\KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0000_metryczka.tif
        E:\KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0000_okladka.tif
        E:\KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0001.tif
        E:\KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0002.tif

Zwykłe pliki kopii wzorcowych pozostaną takie jakie powinny być, bo mimo iż nie zawierają w sobie siedmiu elementów (rozdzielonych zdefiniowanym separatorem) to QFR wykorzysta te, które znajdzie, a nawet jeżeli w masce podane jest więcej parametrów to akurat w tym przypadku program je zignoruje (wstawi pusty ciąg znaków).

 

 

 

 

 

Taka maska jest odpowiednia dla potrzeb digitalizatora AP.

Zmiana ścieżki źródłowej

W tym przypadku zarządzanie ścieżką docelową jest podobne jak w przypadku poprzedniej zakładki, czyli tworzenia nazwy pliku na podstawie jego katalogu.

Zaznaczenie pola ’UŻYJ ŚCIEŻKI ŹRÓDŁOWEJ’ spowoduje, że przed strukturą utworzoną za pomocą maski zostanie dodana istniejąca już ścieżka, plików źródłowych, gdy to pole będzie odznaczone pliki zostaną przeniesione/skopiowane bez uwzględnia tej ścieżki tak jak w przykładzie niżej.

MASKA: %folder7%%folder6%%folder5%%folder4%%folder3%%folder2%
DLA PLIKÓW:E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0000_metryczka.tif 
            E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0000_okladka.tif 
            E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0001.tif 
            E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0002.tif 
UŻYJ ŚCIEŻKI ŹRÓDŁOWEJ ODZNACZONY
WYNIK: E:\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0000_metryczka.tif
       E:\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0000_okladka.tif
       E:\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0001.tif
       E:\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0002.tif

Wpisanie do pola ’WYBIERZ DYSK DOCELOWY nowej ścieżki również spowoduje jej dodanie przed tą, która zostanie stworzona na podstawie wcześniej zdefiniowanej maski. Np. dla wpisanej wartości ’C:\NOWY_NADRZĘDNY_KATALOG\’ i wyłączonej opcji ’UŻYJ ŚCIEŻKI ŹRÓDŁOWEJ’.

MASKA: %folder7%%folder6%%folder5%%folder4%%folder3%%folder2%
DLA PLIKÓW:E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0000_metryczka.tif 
            E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0000_okladka.tif 
            E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0001.tif 
            E:\KATALOG\999_123_0_1.2_45_0002.tif 
WYNIK: C:\NOWY_NADRZĘDNY_KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0000_metryczka.tif
    C:\NOWY_NADRZĘDNY_KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0000_okladka.tif
    C:\NOWY_NADRZĘDNY_KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0001.tif
    C:\NOWY_NADRZĘDNY_KATALOG\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0002.tif

Tutaj również w przypadku chęci zmiany dysku docelowego wymagane jest wpisanie żądanej litery dysku i zakończenie nowej ścieżki znakiem ukośnika ’\’. Gdy użytkownik nie chce zmieniać dysku plików źródłowych powinien zostawić to pole puste.

Prawidłowe dane w polu 'WYBIERZ DYSK DOCELOWY' 
C:\Nowy_Katalog\Nowy_podkatalog\
C:\
G:\Nowy_Katalog\Nowy podkatalog\Nowy Pod_Podkatalog\ <- spacje są dozwolone
!!! NIEPRAWIDŁOWE dane w polu 'WYBIERZ DYSK DOCELOWY' z punktu programu QFR
C:
G:\Nowy_Katalog <- brak ukośnika na końcu
Czy ten artykuł był przydatny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?

Dodaj komentarz