1. Start
 2. Dokumenty
 3. Quick File Renamer
 4. Przypadki użycia
 5. Pliki na podstawie katalogów

Pliki na podstawie katalogów

Pierwsza zakładka programu QFR podpisana ’NAZWY PLIKÓW NA PODSTAWIE KATALOGÓW’ umożliwia wygenerowanie listy nowych nazw dla plików źródłowych na podstawie struktury katalogów, w których te pliki się znajdują. Aby móc wykonać operacje zmiany nazwy/przeniesienia/kopiowania należy najpierw kliknąć przycisk ’GENERUJ, a dopiero później przycisk ’WYKONAJ'. Program umożliwa cofnięcie ostatniej operacji zmiany nazw lub przeniesienia. Kopiowania nie można cofnąć, użytkownik musi samodzielnie usunąć skopiowane pliki z nowej ścieżki.

Tworzenie schematu nowych nazw plików – Maski

Użytkownik może zdefiniować schemat/maskę składającą się z parametrów zawartych pomiędzy dwoma znakami ’%’ procenta. Dostępne są następujące parametry

%folderN% – oznacza nazwę folderu gdzie N jest liczbą naturalną wskazującą, który katalog program ma wstawić w miejsce parametru. Kolejność folderów liczona jest od najgłębszego. %folder1% oznacza pierwszy nadrzędny katalog, w którym znajduje się plik. Poniżej przykład.

Ścieżkę E:\999\123\0\1.2\45\scan0001.tif można rozłożyć na następujące elementy:
 • 999 - oznacza numer archiwum a parametr dla tego folderu to %folder5%
 • 123 - oznacza numer zespołu, a parametr dla tego folderu to %folder4%
 • 0 - oznacza dalszy ciąg zespołu, a parametr dla tego folderu to %folder3%
 • 1.2 - oznacza serię, a parametr dla tego folderu to %folder2%
 • 45 - oznacza numer sygnatury, a parametr dla tego folderu to %folder1%
 • scan0001.tif - to nazwa pliku. Tutaj akurat parametrem jest %nazwa%
Wpisanie następującej maski spowoduje utworzenie nowej nazwy pliku:
MASKA: %folder5%_%folder4%_%folder3%_%folder2%_%folder1%
NOWA NAZWA PLIKU DLA ŚCIEZKI POWYŻEJ: E:\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45

Wspomniany wcześniej parametr %nazwa% zawiera w sobie pełną nazwę pliku wraz z rozszerzeniem.

Jak widać w przykładzie powyżej wygenerowana nowa nazwa odzwierciedla jedynie strukturę katalogów i nie zawiera licznika ani rozszerzenia wskazującego na format pliku. Aby dodać te informacje należy dodać następujące parametry do maski. Odpowiednio

%num% – dla licznika. Ilość znaków z zerami wiodącymi dla licznika można wybrać lub wpisać w polu opisanym Ilość znaków w liczniku

%ext% – dla rozszerzenia wskazującego format pliku. Ta informacja jest pobierana z pliku źródłowego i zawiera w sobie znak kropki więc nie ma potrzeby go dodawać do maski.

Nasza maska dla poprawnej i pełnej nazwy pliku musi więc wyglądać następująco:

%folder5%_%folder4%_%folder3%_%folder2%_%folder1%_%num%%ext%

Utworzy ona nową nazwę pliku

E:\999\123\0\1.2\45\scan0001.tif -> E:\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0001.tif

Kolejne pliki na liście plików źródłowych będą zmieniane wg. tego samego schematu.

E:\999\123\0\1.2\45\scan0001.tif -> E:\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0001.tif
E:\999\123\0\1.2\45\scan0002.tif -> E:\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0002.tif
. . .
E:\999\123\0\1.2\45\scan0010.tif -> E:\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0010.tif
E:\999\123\0\1.15\46\scan0001.tif -> E:\999\123\0\1.15\46\999_123_0_1.15_46_0001.tif
E:\999\123\0\1.15\46\scan0002.tif -> E:\999\123\0\1.15\46\999_123_0_1.15_46_0002.tif
E:\999\123\0\1.15\46\scan0003.tif -> E:\999\123\0\1.15\46\999_123_0_1.15_46_0003.tif

W razie potrzeby można oczywiście stosować parametry %folder10% czy nawet %folder99% w zależności od tego jak głęboka jest struktura katalogów .

%key% – to parametr przeznaczony do wykrywania specjalnych znaczników, czyli ciągów znaków w oryginalnych nazwach plików źródłowych, które użytkownik chce zachować w nowej nazwie. Domyślnie w QFR wpisane są następujące znaczniki specjalne:

 • metryczka
 • okladka
 • grzbiet
 • wklejka
 • wyklejka
%folder5%_%folder4%_%folder3%_%folder2%_%folder1%_%num%%key%%ext%

Prawidłowy schemat dla Archiwów Państwowych

Użytkownik może dopisać do listy lub z niej usunać dowolny wyraz, który może wystąpić w nazwach plików źródłowych. Jeżeli w masce zawarty jest parametr %key% to QFR wstawi w jego miejsce znacznik specjalny z oryginalnej nazwy o ile znajduje się on na liście. Listę edytuje się w polu ZNACZNIKI’. Każdy z nich powinien znajdować się w nowej linii tego pola, wprzeciwnym razie będzie traktowany jako jeden znacznik.

Domyślnie parametr %key% jest poprzedzony przez znak z pola PREFIKS ZNACZNIKAa po nim wstawiany jest znak z pola SUFIKS ZNACZNIKA’. Jeżeli nie ma potrzeby oddzielania znacznika specjalnego od reszty nazwy (dobrze jest to jednak robić) można zostawić oba pola puste.


MASKA: %folder5%_%folder4%_%folder3%_%folder2%_%folder1%_%num%%key%%ext%
PLIK ŹRÓDŁOWY: E:\999\123\0\1.2\45\Scan_0001_metryczka.tif
W przypadku gdy na liście wyjątków jest wpisany wyraz 'metryczka' oraz ustawiony jest Prefiks znacznika na "_" (znak podkreślenia) a pole sufiksu jest puste.
PLIK DOCELOWY: E:\999\123\0\1.2\45\999_123_0_1.2_45_0001_metryczka.tif

Możliwe jest wpisywanie do maski niemal dowolnych znaków/wyrazów (wszystkich dopuszczalnych w nazwie pliku/folderu w systemie Windows). Należy jednak wtedy pamiętać, że taki znak czy wyraz zostanie dodany do WSZYSTKICH PLIKÓW z listy.

Oczywiście parametry %folderN% (inne również) można wpisywać w dowolnej kolejności, gdy jest taka potrzeba, na przykład gdy digitalizator odkryje, że w czasie skanowania pomylił numer zespołu z numerem sygnatury ( 😉 ). Może w łatwy sposób to naprawić zamieniając miejscami znacznik %folder1% z %folder4%. Parametry można również wykorzystać do stworzenia zupełnie nowej struktury katalogów, przykład w następnym rozdziale Ścieżka docelowa.

Ścieżka docelowa

Zmiana nazwy pliku jest tak naprawdę równoznaczna z przeniesieniem go z tym, że miejsce docelowe jest takie samo jak źródłowe. QFR oferuje możliwość zmiany nazwy, przeniesienia, zmiany nazwy z przeniesieniem lub skopiowania (wybór pola ’KOPIUJ’ lub ’ZMIEŃ NAZWĘ/PRZENIEŚ’) w nowe miejsce wszystkich plików wczytanych na listę.

Zmiana nazwy z zachowaniem ścieżki

Aby zmienić nazwy plików w katalogu źródłowym, wystarczy wpisać pożądaną maskę i jeśli pliki z są na innym dysku niż dysk ’C:\’, należy wyczyścić pole ’WYBIERZ DYSK DOCELOWY’. Domyślnie program ma wpisaną wartość ’C:\'. Pole ’UŻYJ ŚCIEŻKI ŹRÓDŁOWEJ’ musi być zaznaczone jeśli ma być ona zachowana.

Zmiana nazw plików na podstawie nazw katalogów. Użycie ścieżki źródłowej.
Zmiana nazw plików na podstawie nazw katalogów. Użycie ścieżki źródłowej.

Zmiana nazwy plików w katalogu źródłowym

Zmiana nazwy pliku z przeniesieniem/kopiowaniem na inny dysk i/lub do nowej ścieżki

Wpisanie litery dysku w postaci E:\ lub D:\ (dowolna litera dysku) spowoduje, że pliki źródłowe zostaną przeniesione na ten właśnie dysk. Gdy jednocześnie będzie zaznaczone pole ’UŻYJ ŹRÓDŁOWEJ ŚCIEŻKIzostanie ona również dodana.

Użytkownik może w pole ’WYBIERZ DYSK DOCELOWY’ wpisać również dowolną ścieżkę, warunek jest jednak taki, że musi ona zawierać literę dysku i musi być zakończona znakiem ’\’ ukośnika, czyli np.

Gdy chcemy przenieść plik E:\999\123\0\1.2\45\scan0001.tif na dysk G:\NOWY_KATALOG\ z zachowaniem oryginalnej ścieżki (czyli 999\123\0\1.2\45\) w pole 'WYBIERZ DYSK DOCELOWY' wpisać 'G:\NOWY_KATALOG\' i zaznaczyć pole 'UŻYJ ŹRÓDŁOWEJ ŚCIEŻKI' 

Zmiana nazwy plików z przeniesieniem na dysk G:\ do katalogu NOWY_KATALOG\

Tworzenie alternatywnej ścieżki za pomocą parametrów – lub tworzenie pustej struktury katalogów

Parametry maski mogą być również do stworzenia nowej struktury katalogów. Aby to zrobić wystarczy rozdzielić je znakiem ukośnika ’\’.

Wpisanie w pole maski następującego schematu %folder5%\%folder4%\%folder3%\%folder2%\%folder1%\ spowoduje, że w miejscu docelowym zostanie utworzona pusta struktura katalogów a pliki nie zostaną przeniesione.

Aby jednocześnie przenieść/skopiować pliki do tej ścieżki należy dodać standardową maskę po ostatnim ukośniku czyli

 %folder5%_%folder4%_%folder3%_%folder2%_%folder1%_%num%%key%%ext%
Czy ten artykuł był przydatny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?

Dodaj komentarz