1. Start
 2. Dokumenty
 3. Quick File Renamer
 4. Wprowadzenie

Wprowadzenie

Interface programu QFR
Interface programu QFR

QFR (Quick File Renamer) jest specjalistycznym narzędziem służącym do masowej zmiany nazw plików oraz katalogów. Został stworzony z myślą aby był zgodny z przyjętymi w [Zarządzeniu Nr 14 NDAP] standardami dotyczącymi nazw plików kopii wzorcowych materiałów archiwalnych oraz ich umieszczeniu w odpowiedniej strukturze katalogów.

 

 

 

Dostępne w QFR funkcje mogą być wykorzystywane do wielu celów związanych z nazwami plików i strukturą katalogów. Każda z tych funkcji jest dokładnie opisana w tej instrukcji. Poniżej ogólny zarys możliwości QFR:

  • automatyczne tworzenie nowych nazw plików na podstawie struktury katalogów, w których te pliki się znajdują z możliwością ręcznego ustawienia schematu/mask dla tworzonych nazw.
  • automatyczne ustawienie nowych nazw dla katalogów na podstawie nazwy pliku.
  • automatyczne generowanie zarówno nazw plików jak i struktury katalogów na podstawie danych ze strony [ZoSIA] lub [Szukaj w Archiwach]. QFR posiada wbudowany edytor plików (*.QFL ), które przechowują te dane.
  • automatyczne dzielenie plików znajdujących się w jednym folderze na odpowiednie podfoldery i nadanie im odpowiednich nazw
  • automatyczne tworzenie pustej struktury katalogów na podstawie danych ze strony [ZoSIA] lub [Szukaj w Archiwach]
  • generowanie pliku *.QFL na podstawie istniejącej już struktury katalogów – od wersji 1.6
  • możliwość zachowania nadanych w oryginalnej nazwie pliku znaczników specjalnych (dla plików metryczek, okładek, grzbietów, wyklejek, wklejek) lub próba ’przewidzenia’ gdzie te pliki (metryczki i okładki) się znajdują. Użytkownik może zdefiniować również inne dowolne nazwy znaczników, które mają być zachowane w nowej nazwie plików.

QFR może być również wykorzystany do innych zadań związanych ze zmianami nazw, należy mieć jednak na względzie, że głównym założeniem QFR jest wspomaganie pracy digitalizatora w Archiwach Państwowych.

Czy ten artykuł był przydatny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?

Dodaj komentarz